เปลี่ยนรหัสผ่าน

ให้เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาทุกแห่งเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน โดยทำการเข้าสู่ระบบก่อนแล้วเลือกเมนู "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว" ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน

โดย : admin
28/04/2560