ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1/2564

ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว นักศึกษาจะไม่สามารถปริ้นใบลงทะเบียนได้

โดย : admin
31/05/2564