แจ้งลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565

**นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถลงทะเบียนและชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ในระหว่างวันที่ 9-31 พ.ค. 2565 ****หากเข้าระบบไม่ได้ ติดต่อ 045-210691 ต่อ 119

โดย : admin
09/05/2565