แจ้งลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ผ่านระบบhttp://reg.ivene4.ac.th และชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ระหว่างวันที่ 11 ต.ค. – 12 พ.ย. 65

โดย : admin
04/10/2565